Reinskloster

Jeg er Sigrid Bårdsdatter, den første abbedissen til Reins Kloster.

Min halvbror var Hertug Skule, rikets mektigste mann mens barnekongen Håkon Håkonsson satt på tronen. I det herrens år 1226 ble Skule alvorlig syk. I bønn lovet han at om han overlevde skulle han bygge ei steinkirke og et kloster på gården Rein som han eide. Han ble frisk, og holdt løftet sitt.

Klosteret ble bygget ved den gamle gården, på en høyde med utsikt over fjorden og landskapet. Dyktige håndverkere fra arbeidet på Nidarosdomen ble hentet for å reise bygget. Steinhuggerne hamret merkene sine inn i steinen: Her arbeider vi.

Mange av nonnene her på Reins kloster kom fra fornemme slekter. Dronning Margrete som var enken etter kong Håkon Håkonson tilbrakte sine siste år i klosteret hos meg.

Som abbedisse var jeg kun underlagt erkebiskopen. Jeg hadde lik rang som biskopene i landet. I klosteret tjente jeg Herren til jeg døde i 1245. Jeg ble begravet i koret i kirken, side ved side med dronning Margrete.

Tre hundre år etter min tid kom reformasjonen. Et nytt kirkeregime ble innført og Reins Kloster ble nedlagt. Tilbake ligger ruinene som forteller om et mektig kloster med tette bånd til norges kongeætt.

Tagged in

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *