Villreinfangsten

Alt er klargjort til den store villreinjakta. I flere uker har folk fra bygda ryddet og renset gropene i de store fangstanleggene i fjellet og i dalsida og dekt over gropene med greiner, kvist, løv og torv. Det hadde vært litt av en jobb og alle hadde tatt sin tørn i arbeidet, liten som stor, mann som kvinne.

Fangstgropene i de store anleggene var mange hundre i tallet, plassert med kort og jevn avstand fra hverandre. Jakta ble organisert som drivfangst inn mot fangstgropene. Mellom gropene hadde de satt opp nye ledegjerder og reparert de gamle. Reinen ble tvunget til å passere gropene og falle oppi. I bunnen av gropene hadde de bygd en trekasse som låste beina på dyret og hindret det i å komme opp. Og de store fangstanleggene overlappet hverandre, plassert på tvers av villreinens trekkveier. En enkel og effektiv ide. All trafikk var stengt.

De store gjerderekkene med skremmepinner var også satt opp inne i fjellet mellom buestillingene. Reinen likte ikke skremmepinnene som vaiet i vinden og lagde lyd. De gjorde alt for å unngå å komme i nærheten av dem, løp rundt dem og rett mot buestillingene der jegerne lå og ventet på å komme på skuddhold med sine pil og buer. De hadde vært oppe i fjellet og sett reinflokkene. Det kom til å bli et godt fangstutbytte i år! Alt var klart. Nå var det bare å vente på de store reintrekkene.

I fjellene og dalførene ved Oppdal ligger mange ulike typer fangstanlegg og fysiske spor etter fangst på villrein og elg. De mange store og ulike typene fangstanlegg for storvilt, med hundrevis av groper i hvert anlegg og det store antallet buestillinger langs reinens trekkveier, vitner om massefangst på villrein og elg i vikingtid og tidlig middelalder. Fangst på storviltet gav stor rikdom til de som kontrollerte fangsten. Rein og elg gav produkter som var nyttig for eget bruk og som byttemiddel og handelsvare. Horn og pels fra reinsdyr og elg var ettertraktet sørover i Europa. Eksporten av pels fra Norge over Nordsjøen startet i eldre jernalder for over 1600 år siden. På de britiske øyer er det funnet en mengde gjenstander fra vikingtid laget av reinsdyrhorn. Når vi begynner å få skriftlig dokumentasjon på handelen på 1300-tallet, viser tolldokumenter at handelen var meget godt organisert.

Hver høst drar fremdeles jegere ut på jakt etter villrein i fjellene ved Oppdal. En levende jakttradisjon, tusenvis av år gammel, knyttet til jakt på villrein. Landskapet i fjellet er mye det samme som den gang storparten av de mange fangstanleggene var i bruk. Og villreinen de jakter på er fra de samme stammene som innvandret til det som senere ble Norge en gang ved istidens slutt for over 10 000 år siden.

Tagged in

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *