Viosen

EXT. INNSEILINGEN TIL VIOSEN – DAG

Året er 1913. Rutebåten nærmer seg Viosen.

En kvinnelig passasjer snakker med kaptein Pedersen.

PASSASJEREN

Er det lenge til vi er i Viåsen?

KAPTEIN PEDERSEN

Viosen, frue. Tja, det skuill vel

vårrå et kvarters tid. Vess me itj

støyt på sjøormen, da!

PASSASJEREN

De er visst en spøkefugl de!

KAPTEIN PEDERSEN

Nei, i e kaptein.

PASSASJEREN

Hvor har vi skysstasjonen Seem?

KAPTEIN PEDERSEN

Sjem, mein du ? De e oppå denn.

(Peker)

Bærre gå rætt opp ifrå brygga. Ska

du videre?

PASSASJEREN

Selvsagt. For det er vel ikke noe

sted man kan kjøpe seg nye sko.

KAPTEIN PEDERSEN

De e en 13-14 skomakera henn. Hainn

Breinn hi ferræstn tilbud på

lauparsko no, å sykla å.

PASSASJEREN

Spøker de nå?

KAPTEIN PEDERSEN

Nei, i e no mer kaptein enn

spøkefuggel, som sagt. Næi, no må i

legg te!

(Roper)

Dyrade! Ta tauge, matros ! De e

mang som veint på skjøss på

bryggen. Ja, ja, Bonden tek 120

passasjera å 15 tonn last, så de må

da gå!

2.

EXT. PÅ LAND I VIOSEN – DAG

Kaptein Pedersen og passasjeren går sammen gjennom

Strandvegen og opp i Bygata. Langs veien møter de lokalfolk

og unger.

KAPTEIN PEDERSEN

Ska du liggi over på Sjem,

Nordstrand eller Bostadhaugen?

PASSASJEREN

Tror det var Nordstrand. Så det er

flere gjestehus her? Det hadde jeg

ikke trodd. Men bank har dere vel

ikke, slik at det går an å få tatt

ut penger?

KAPTEIN PEDERSEN

Jo da, men i bruk bærre å sætt in

pæng i, da.

PASSASJEREN

Det tror jeg gjerne, så dyre som

billettene dine er!

KAPTEIN PEDERSEN

Dyr? To krona å trættifæm øre fer

næstn fæm tim? De skuill ha vørri

fæm!

PASSASJEREN

Nåvel, jeg vil uansett bruke det

lille jeg har igjen av mynter på å

få meg en kopp kaffe. Om det er

slikt å få.

KAPTEIN PEDERSEN

De e mang kafea henn; Aasvekafe`n,

Mediaas-kafe`n å Pedersenkafe`n.

Dæm sei Persenkafen, å Persen e

meig.

PASSASJEREN

Såpass? Forresten; hva er det store

huset vi ser der oppe?

KAPTEIN PEDERSEN

De e Vonheim, som vart sætt opp tå

Snåsa arbeidersamfunn fer tolv år

sedda i 1901. Amtets flotteste

fersamlingshus! Der e e mykkji

møta. Å fæsta, særle i jula. Å litt

fer my alvorstala ætti minn smak.

(MORE)

3.

KAPTEIN PEDERSEN (CONT’D)

Ho Fredrikke Quam va no der i fjol

å stera opp kvinnfolka.

PASSASJEREN

-Hva mener De? Stera opp ?

KAPTEIN PEDERSEN

Ja, ho skuill no få dæm te å lag ei

forening, sa dæm, åsså snakka a om

stæmmerætt fer kvinnfolka.

PASSASJEREN

Mener De sanitetsforening? Men det

er da bra, synes De ikke det?

KAPTEIN PEDERSEN

Jo da, de e da vel de.

PASSASJEREN

Og stemmerett fikk vi jo nå i år!

KAPTEIN PEDERSEN

Hm. Ja da, ja da. Ja ja…

PASSASJEREN

Det er jo vakkert her! Nesten som

Sørlandet, hvor far min vokste opp.

KAPTEIN PEDERSEN

Vakkert, ja. De e bærre begynnelsa.

Du finn alt du træng henn, å

sekkert ein del du itj træng å.

Plank, svartkrut å jarnspætt, fer

æksæmpel.

PASSASJEREN

Takk for skyssen da! Og praten. Jeg

kommer til å huske Dem!

KAPTEIN PEDERSEN

Ja, i lige så, å god tur videre! Du

kjæm nok te å hus på Viosen, å!