Den store boplassen

En arkeolog vandrer langs stiene på Refsnes. Hun leter etter spor etter steinaldermennesker. Letingen begynner høyest oppe i terrenget. I tidligste steinalder, for over 9000 år siden, var landet presset ned av den store innlandsisen og havet sto mye høyere. Folk slo opp leir og bosatte seg på gode steder ved strandkanten. De eldste sporene etter folk før oss finner hun derfor oppe i høyden.

Etter hvert steg nytt land av hav. Tusenårene gikk. Steinalderens mennesker fortsatte å slå seg ned på egnede steder ved strandkanten. Tripp, trapp, jo lavere i terrenget arkeologen finner en steinbosetning, jo yngre er den.

På sletta ved bergknausen har arkeologene funnet mange spor over et ganske stort område. Kanskje er det spor etter én stor boplass der mange mennesker bodde sammen en periode? Eller er det spor etter mange små boplasser? Det vet vi ikke. Etter at boplassen er forlatt og århundrene og tusenårene har gått er det ofte så godt som umulig å skille mellom en stor og mange små oppholdssteder. Da vurderer arkeologene flere teorier om hva som kan ha skjedd på plassen, vi kan ikke være sikre på at bare EN beretning forteller sannheten

Det vi vet er at mennesker brukte dette stedet en gang i yngre steinalder, mellom 4000 og 1500 f.kr. Av en eller annen grunn var dette stedet på neset attraktivt for menneskene. Kanskje var det fisket utenfor neset eller ute i fjorden som lokket? Hva med laksen da som nå? Eller kanskje det var jakt på landdyr av forskjellig slag?

Tagged in

4 comments

  1. Ulrich Linnemann sier:

    Dere må rette teksten på knappen «engelsk». Det skal være English!

    1. Pål Ødegård sier:

      Takk for at du gjorde oss oppmerksom på skrivefeilen!

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *